okulvakti.comAna Sayfa

okulvakti.com Profile

okulvakti.com

Title:Ana Sayfa

Description:??retmenlerin,Velilerin ve ??rencilerin Sitesi.Online ders,1.,2.,3.,4.,5.,6. s?n?f,matematik,fen,sosyal bilgiler,türk?e,ingilizce,ders videolar?,yaz?l? sorular?,ücretsiz ders dinle ve indir

Keywords:online ders,1.,2.,3.,4.,5.,6. s?n?f, ?dev,matematik,fen,sosyal bilgiler,türk?e,ingilizce,ders videolar?,yaz?l? sorular?,ücretsiz ders dinle,konu anlat?mlar?,Mustafa Kemal Atatürk,hikayeler,masallar,d...

Discover okulvakti.com website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

okulvakti.com Information

Website / Domain: okulvakti.com
Website IP Address: 185.106.211.111
Domain DNS Server: ns11.guzelhosting.com,ns1.guzelhosting.com,ns12.guzelhosting.com,ns2.guzelhosting.com

okulvakti.com Rank

Alexa Rank: 2980933
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

okulvakti.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,689
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue: $467
Yearly Revenue: $5,689
Daily Unique Visitors: 1,434
Monthly Unique Visitors: 43,020
Yearly Unique Visitors: 523,410

okulvakti.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
online ders 0 0.00%
1. 2 0.09%
2. 2 0.09%
3. 2 0.09%
4. 3 0.13%
5. 1 0.04%
6. s?n?f 1 0.17%
?dev 4 0.34%
matematik 0 0.00%
fen 0 0.00%
sosyal bilgiler 0 0.00%
türk?e 0 0.00%
ingilizce 0 0.00%
ders videolar? 0 0.00%
yaz?l? sorular? 0 0.00%
ücretsiz ders dinle 0 0.00%
konu anlat?mlar? 1 0.34%
Mustafa Kemal Atatürk 1 0.45%
hikayeler 3 0.58%
masallar 1 0.17%
d... 0 0.00%

okulvakti.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server LiteSpeed
Date Fri, 23 Feb 2018 03:52:50 GMT

okulvakti.com Traffic Sources Chart

okulvakti.com Alexa Rank History Chart

okulvakti.com aleax

okulvakti.com Html To Plain Text

Ana Sayfa ? Cumartesi, 08 Nisan 2017 Ana Sayfa ?devlerimiz Ziyaretci Defteri Site Hakk?nda Foto?raflar?m Kay?t ol ?leti?im Site Haritas? Arama DUYURULAR 2 L S?n?f? Haftal?k Ders Program?...!!!: 2. SINIFLAR ?HT?YA? L?STES?....!!!: ?ocuklar?n?z?n ?zel Durum De?erlendirmesi Güncellendi... !!!: Ba?ar? Grafik Tablosu B?lümünden ??rencilerin Durumunu Takip edebilirsiniz...!!!: ?devleri "?devlerimiz" B?lümünden indirebilirsiniz...!!!: Son Eklenen Konu ?zetleri 147 Osman ?a?k?n Bakkal - Tiyatro 3L S?n?f? Veli Toplant?s? - Tiyatro B?lgemizi Tan?yal?m: Do?a ve ?nsan - Konu ?zeti B?lgemizi Tan?yal?m: Ya?anacak Yerler - Konu ?zeti B?lgemizi Tan?yal?m: Afetler ve ?nsan - Konu ?zeti Televisyonun ?ocu?a Etkileri... Yay?nlanma Velilere ?zel Televizyon, insanl?k tarihi ad?na yap?lm?? en ?nemli icatlardan biridir. 20.yüzy?lda bulunan bir?ok icat, insanlar i?in ?nemli olmakla birlikte televizyonun yeri apayr?d?r. Evlerimizde ba?k??eye yerle?tirdi?imiz bu sihirli kutu hayat?m?zda ?nemli bir yer kaplamaktad?r. Bir ara?t?rma yap?lsa televizyon olmadan ya?ayamayaca??n? dü?ünen insanlar oldu?u g?rülecektir. ülkemizde, dünyada en fazla televizyon izleyen ülkeler aras?nda ba? s?ralardad?r. Bu durumun ne kadar faydal? oldu?u ise tart???lmal?d?r. Devam?n? Oku Arkada?l?k Se?imi... Yay?nlanma Velilere ?zel Arkada? se?imine kadar hemen her ?eylerine müdahale etmek isteyen ebeveyn ?ocu?u üzerinde kontrol kurmaya ?abal?yor. ?at??malar da burada ba?l?yor. Peki, ebeveynler bu süreci nas?l y?netmeli? Son y?llarda teknolojik, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda olsun ya?am?n her noktas?nda ger?ekle?en geli?im ve iyile?me bireyleri ve toplumu da ?ekillendiriyor. Bu geli?im ili?kilerden arkada? se?imine kadar hemen her ?eyi d?nü?türüyor. D?nü?üm daha fazla ?ocuklar ve ergenler üzerinde ya?an?yor. Hal b?yle olunca geleneksel kültürden gelen ebeveynler ?ocuklar?ndan endi?e ediyor, kayg?lan?yor. Arkada? se?imine kadar hemen her ?eylerine müdahale etmek isteyen ebeveyn ?ocu?u üzerinde kontrol kurmaya ?abal?yor. ?at??malar da burada ba?l?yor. Peki, ebeveynler bu süreci nas?l y?netmeli? Devam?n? Oku Kalbin Yolu Bir 1881-1938 Sayg?yla An?yoruz... Yay?nlanma Velilere ?zel 29 Ekim Cumhuriyet Bayram?n?z Kutlu Olsun ... Yay?nlanma Hikayeler 29 Ekim 1923 ülkemizde cumhuriyet y?netimine ge?ildi?i gündür. Bu gün her y?l yurtta ulusal bayram olarak kutlan?r. Bu y?l 29 Ekim de Türk Milleti i?in ?nemli gün Cumhuriyet’in ilan?n?n 91. y?l? ?erefini ya?ayaca??z. 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet ile egemenlik halk?n eline ge?mi? ve ?zgürlü?ümüze kavu?mu?uz. Bu ?nemli gün 1925’ten itibaren Türk Milletine bayram olarak hediye edilmi?tir. O gün bu gündür kutlad???m?z bu bayram?n üzerinden tam 90 y?l ge?mi?. Devam?n? Oku Di?er Makaleler... Etkili ve verimli ders ?al??ma y?ntemleri... Maalesef hayat? kolayla?t?r?rken bizimde sa?l???m?z? tetikliyor... Türk Bayra??n?n Do?u? Hikayesi... ?ocu?umaa dokunmaa!!! Gen? Ressam... 12345678910?Son Giri? Yap Beni Hat?rla Giri? Parolan?z? m? unuttunuz? Kullan?c? ad?n?z? m? unuttunuz? Kay?t ol Konu Anlat?mlar? 1. S?n?f 2. S?n?f 3. S?n?f 4. S?n?f 5. S?n?f 6. S?n?f ?ngilizce - English Almanca - Deutsch 3 / L S?n?f?m?z ?devlerimiz Harf ?al??ma Ka??tlar? Harflerin Yaz?l??lar? Ba?ar? Grafik Tablosu Foto?raflar?m?z Videolar?m?z Haftal?k Ders Program? Ders Giri? - ??k?? Saatleri Durum De?erlendirme Eski 3 / G S?n?f? Foto?raflar?m?z Videolar?m?z Bizim ?iirlerimiz E?itici B?lüm Mustafa Kemal Atatürk Velilere ?zel ?lk Yard?m Animasyonlar? Ba?ar?l? olman?n s?rlar?... Edebiyat B?lümü Hikayeler ?iirler Masallar (Yaz?l? ve Sesli) 100 Temel Eser - ?zet Müzik B?lümü ?ocuk ?ark?lar? ?ngilizce ?ocuk ?ark?lar? Atatürk'ün Sevdi?i ?ark?lar E?lenceli B?lüm ?izgi Filmler Kelo?lan Filmleri Nasrettin Hoca F?kralar? ?nemli Linkler En ?ok Dinlenen ?ocuk ?ark?lar? Horozumu Ka??rd?lar (Küpeli Horoz) T?k Dedi Kap? Kaynanam Geldi Benim Cici K?pe?im Ay Dede ?ok ?al??kan olmal?y?z! Son Eklenenler 147 Osman ?a?k?n Bakkal - Tiyatro 3L S?n?f? Veli Toplant?s? - Tiyatro B?lgemizi Tan?yal?m: Do?a ve ?nsan - Konu ?zeti B?lgemizi Tan?yal?m: Ya?anacak Yerler - Konu ?zeti B?lgemizi Tan?yal?m: Afetler ve ?nsan - Konu ?zeti En ?ok Okunan Hikayeler Türk Bayra??n?n Do?u? Hikayesi... ?anakkale Kahramanlar?n?n Yemek Listesi Babam? ?stiyorum ?ocu?umuza Bir Mucize Ka? Para? En ?ok Okunan ?iirler 1000 Y?l Sonra Tarih BEKLENEN SES Hat?r?na Dü?ece?im ETME... Ziyaretciler 486760 Bugün Dün Bu Hafta Sayfa G?rüntüsü Bu Ay Ge?en Ay Total 495 377 3580 456089 4476 14561 486760 ?P: 173.208.244.98 08. 04. 2017 Visitors Counter En Son Kay?t Olanlar Zekeriya balaban Yi?itayd?n. Yi?it16 TUANA1 Copyright ? 2005 - 2013 Okulvakti.com Tüm Haklar? Sakl?d?r. Powered by Warp Theme Framework

okulvakti.com Similar Website

Domain WebSite Title
esmmmo.org.tr Ana Sayfa
graywolftattoo.com Ana Sayfa
turkleronline.net Ana Sayfa
bodrumosmanlialuminyum.com Ana Sayfa
aktasgrupinsaat.com Ana Sayfa
hopatso.org.tr ANA SAYFA
saglik.gov.tr Ana Sayfa
gaziantepturizm.gov.tr Ana Sayfa
icfturkey.org Ana Sayfa
avea.com.tr Ana Sayfa
telekiz.com ANA SAYFA
kbi.gov.tr Ana Sayfa
parasis.com.tr Ana Sayfa
mustafaaltinisik.org.uk Ana sayfa
disanhidrolik.com Ana Sayfa
dfgd.org.tr Ana Sayfa???????????????????????????????????????????????????????????????????
avrasyatuneli.com Ana Sayfa
topkapiturkdunyasi.com Ana Sayfa
havuz.de ANA SAYFA